Alles over verzekeringen!

Wat is het nut van verzekeren? Verzekeringen zijn voor iedereen erg belangrijk. Zij verminderen het risico of nemen in sommige gevallen het risico geheel weg mocht u onverhoopt in de situatie geraken dat u te maken krijgt met hoge kosten die u zelf niet of nauwelijks kunt betalen.

Denk hierbij aan wat voor u de financiële gevolgen zouden zijn als uw huis in brand vliegt, uw auto gestolen wordt of u in het ziekenhuis beland door een verkeersongeval. Dit soort gebeurtenissen brengen dusdanig hoge kosten met zich mee die vaak niet te betalen zijn.

Maar ook als u door inbraak of diefstal persoonlijke eigendommen kwijt raakt, door onvoorziene omstandigheden niet uw reeds geboekte vakantie kunt houden of anderen schade berokkent waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld. Ook in dit soort gevallen is een verzekering belangrijk en voorkomt u nare financiële consequenties.

Kortom, verzekeren is belangrijk!

Je kunt tegenwoordig vrijwel alles verzekeren. Hoofdzakelijk zijn er drie soorten verzekeringen:

  • Levensverzekeringen
  • Schadeverzekeringen
  • Zorgverzekeringen

Een verzekering is een schriftelijke overeenkomst tussen uzelf en een verzekeraar (verzekeringsmaatschappij) die inhoudt dat u tegen een vooraf vastgesteld maandelijks bedrag (verzekeringspremie), geheel of gedeeltelijk verzekerd bent tegen de financiële gevolgen van opgelopen schade en kosten.

Voor welke schade u verzekerd bent is afhankelijk van het soort verzekering (autoverzekering, reisverzekering, levensverzekering etc.). Een uitgebreide beschrijving van de verzekerde objecten, alsmede de hoogte van de eventuele schade-uitkering, de te betalen premie, voorwaarden, de startdatum en de looptijd van de verzekering staan vermeld in de verzekeringspolis.

Verzekeringen zijn een noodzaak! Het enigste risico dat u loopt is dat u iedere maand premie verschuldigd bent en wellicht nooit aanspraak op de verzekering hoeft te maken. Het risico wat u loopt als u zich niet verzekerd is echter vele malen groter. Denk hierbij aan de hierboven genoemde voorbeelden van brand, diefstal en inbraak. Maar ook zaken als uw pensioen, oudedagsvoorziening en gezondheidszorg zijn een verzekering meer dan waard.