Wat te doen bij autoschade?

| 2 februari 2014

Mocht u onverhoopt betrokken raken bij een verkeersongeval of aanrijding, dan volgen hier een aantal aandachtspunten:

 • Blijf vooral rustig en probeer uw emoties onder controle te houden (kwaad worden heeft géén zin).
 • Breng als eerste uzelf en anderen in veiligheid.
 • Bel indien nodig een ambulance (telefoon 1-1-2).
 • Bel bij ernstige aanrijdingen of verkeersongelukken direct de politie. Zij zullen de toedracht van het ongeluk onderzoeken. Bij aanrijdingen met enkel lichte blikschade is dit niet nodig.
 • Zorg ervoor dat uw voertuig veilig staat. Gebruik hierbij indien nodig een gevarendriehoek. Wordt de rijbaan niet door de bij het ongeluk betrokken voertuigen geblokkeerd, lat deze dan zo staan. Is dit wel het geval, zet de voertuigen dan indien mogelijk aan de kant.
 • Dient u uw voertuig te verplaatsen, maakt dan op papier een schets van de oorspronkelijke situatie. Maak indien mogelijk foto’s. Dit bevorderd het eventuele onderzoek naar de toedracht van het ongeval.
 • Vul altijd een schadeformulier in. Laat de tegenpartij dit ook doen. Vul het formulier zo volledig mogelijk in. Dit voorkomt vertraging in de afwikkeling van de verzekering.
 • Noteer altijd de persoonlijke gegevens van de tegenpartij (naam, adres, telefoonnummer, etc.).
 • Noteer persoonlijke gegevens van eventuele getuigen.
 • Laat het schadeformulier altijd door de tegenpartij ondertekenen. Is er politie aanwezig, laat dan ook deze het formulier ondertekenen.
 • Aangezien een zo volledig mogelijk ingevuld schadeformulier erg belangrijk is en de verzekeringszaak bespoedigd, is het dus van groot belang dat u altijd een blanco exemplaar in uw voertuig heeft liggen of bij uw autopapieren heeft.
 • Dient uw voertuig weggesleept te worden, bel dan de hulpservice van uw verzekering en regel tevens vervangend vervoer.

Waarborgfonds Motorverkeer

Het kan voorkomen dat in sommige gevallen de tegenpartij bij een aanrijding onverzekerd is of na de aanrijding doorrijd. Ook kan blijken dat de schuldige in een gestolen auto rijd, of dat u parkeerschade heeft opgelopen en de dader niet te achterhalen is.

Als u niet all-risk verzekerd bent, zal een verzekeringsmaatschappij in een dergelijk geval géén schade uitbetalen. Mocht dit gebeuren dan kunt u zich richten tot het Waarborgfonds Motorverkeer en bestaat de mogelijkheid dat u alsnog uw schade uitgekeerd krijgt. Het Waarborgfonds is opgericht met als doel om in bepaalde gevallen de benadeelden alsnog financieel schadeloos te stellen.

Category: Autoverzekering

About the Author ()

Comments are closed.