Wonen

Als eigen woningbezitter bent u natuurlijk zuinig op uw huis en uw spullen, echter een ongelukje zit in een klein hoekje. Hoe voorzichtig u ook bent u loopt altijd het risico dat er schade ontstaat.

Schade door inbraak, kortsluiting, een gesprongen waterleiding, stormschade etc. zijn voorbeelden van schade waar u zelf niets aan kunt doen. U zit echter wel met de bekende gebakken peren!

Er bestaat natuurlijk ook de kans dat u met bijvoorbeeld klussen in huis zelf schade veroorzaakt. Of u veroorzaakt per ongeluk schade aan spullen van een ander, in het ergste geval zelfs persoonlijk letsel.

Ook juridische kwesties kunnen opspelen. Stel dat de aannemer een contructiefout inzake uw nieuwe woonhuis gemaakt heeft, of de leverancier van de nieuwe badkamerkeuken veroorzaakt lekkage/schade of deze is zelfs failliet gegaan. Dit zijn ook allemaal risico’s die u loopt bij het bewonen van een eigen huis.

Om al deze risico’s in te dekken zijn er de volgende verzekeringen:

Woonhuisverzekering (Opstalverzekering)

Inboedelverzekering

Kostbaarhedenverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Rechtshulpverzekering (Rechtsbijstandverzekering)

 

_____________________________________________________________________________________

Woonhuisverzekering (Opstalverzekering)

De woonhuisverzekering, ook wel opstalverzekering genoemd, beschermt u tegen de financiële gevolgen van schade aan uw eigen woning. Denk hierbij aan schade als gevolg van brand, rook- en roetschade, waterschade, inbraak, blikseminslag, stormschade, ontploffing etc. Als aanvulling kan een glasverzekering afgesloten worden. Deze is niet duur en vergoed vrijwel elke gebroken ruit.

Inboedelverzekering

Vervanging van uw inboedel, n.a.v. bijvoorbeeld brand of diefstal, is een kostbare aangelegenheid. Vaak zijn uw bezittingen meer waard dan u denkt! Middels een inboedelverzekering dekt u deze onkosten, zodat u uw bezittingen kosteloos kunt vervangen.

Kostbaarhedenverzekering

Een kostbaarhedenverzekering is als aanvulling op een inboedelverzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt o.a. audiovisuele-, foto- en filmapparatuur, kunst, muziekinstrumenten, sieraden, kostbare verzamelingen etc. Uw kostbare spullen zijn niet alleen binnenshuis maar ook buitenshuis (op vakantie) verzekerd.

Aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt schade welke onverhoopt aan anderen of aan bezittingen van anderen zijn toegebracht. Denk hierbij aan materiële schade en eventueel persoonlijk letsel. Voorbeelden: Uw kind bekrast de auto van de buren of trapt een bal door een ruit. Zelfs een potje vriendschappelijk stoeien kan resulteren in lichamelijk letsel waar u aansprakelijk voor kan worden gesteld.

Rechtshulpverzekering (Rechtsbijstandverzekering)

Burenruzies, conflicten of meningsverschillen kunnen uitlopen in vervelende juridische kwesties. Advocaten zijn erg duur en proceskosten erg hoog. Middels een rechtshulpverzekering bent u gedekt voor dit soort hoge kosten. Een prettig gevoel dus!